вівторок, 3 червня 2014 р.

В Україні тільки 28% молоді правильно визначають шляхи передачі ВІЛ, новий звіт ЮНІСЕФ

Слабка мотивація та недосконалість нормативно-правової бази − основні бар’єри доступу підлітків до тестування на ВІЛ

Київ, 28 травня 2014 р. - Сьогодні Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) представляє результати досліджень, здійснених протягом 2012−2013 рр. в Україні і пропонує рекомендації відповідальним за прийняття рішень та надавачам послуг щодо поліпшення доступу підлітків до отримання медичної допомоги та соціальних послуг, у тому числі щодо підвищення доступності тестування на ВІЛ.

Досвід тестування на ВІЛ упродовж життя мають лише 10 відсотків підлітків та молодих людей, серед хлопців цей показник удвічі нижчий, ніж серед дівчат (7 та 15 відсотків відповідно). Зафіксовано низький рівень звернень по тестування серед підлітків молодших вікових груп: серед 14-річних – 3 відсотки, серед 14−15-річних – 9 відсотків, серед 16−17-річних – 11 відсотків. Водночас тільки 28 відсотків опитаних правильно визначають шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

Чинні нормативно-правові акти не містять норм щодо характеру і змісту інформації, яку мають надавати підліткові під час до- та післятестового консультування. Як наслідок, 34 відсотки респондентів зазначили, що тест на ВІЛ не був анонімним, 30 відсоткам не була надана передтестова консультація, 27 відсотків не отримали післятестову консультацію, 6 відсотків не отримали результати свого тестування. Враховуючи вікові, соціально-психологічні особливості та рівень інтелектуального розвитку дітей та підлітків, новий «Порядок консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію», що наразі розробляється в Україні, повинен містити окремий розділ щодо особливостей консультування та тестування дітей підліткового віку.

За декілька останніх років активної роботи з профілактики ВІЛ серед підлітків груп ризику (ПГР) у цій сфері в Україні відбулася низка певних позитивних зрушень: одержана доказова база для посилення відповіді на епідемію; зроблена оцінка чисельності групи; ПГР визнані цільовою групою в протидії ВІЛ та наданні послуг, зокрема затверджені заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу серед ПГР у новій Загальнодержавній програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014−2018 рр.; змінено законодавство України щодо можливості самостійного тестування на ВІЛ підліткам з 14 років. 

«Важливим досягненням України в профілактиці ВІЛ серед підлітків груп ризику стало включення конкретного індикатора до нової Загальнодержавної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014−2018 рр. щодо зниження на 70% кількості нових випадків ВІЛ-інфекції серед цієї уразливої групи підлітків», − сказала Юкіе Мокуо, голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Нормативно-правовими бар’єрами у наданні якісних послуг з консультування та тестування на ВІЛ (КіТ) є законодавча невизначеність ключових термінів «підлітки» та «підлітки груп ризику»; вікових груп підлітків (з відповідним обсягом юридичних прав і обов’язків для кожної вікової групи). Крім цього, нормативно-правові акти не узгоджені між собою щодо віку самостійного отримання медико-соціальних послуг та згоди батьків: профільний закон з ВІЛ та чинний Протокол КіТ; профільний закон та накази МОЗ України, накази та інструкції головних лікарів медичних закладів. Саме через це 8 відсотків опитаних дітей та підлітків вказали, що змушені були приховати свій справжній вік під час тестування на ВІЛ.

Одним із значних бар’єрів є упереджене ставлення фахівців до тестування підлітків, зокрема ПГР, віком від 14 років через недостатню поінформованість щодо правомірності своїх професійних дій та прав підлітків. Зокрема зафіксовано, що 23 відсоткам респондентів не сказали, що в підлітка є право відмовитись від тестування, та 17 відсотків зазначили, що в них не спитали дозволу на проведення тестування. Тому постає необхідність підготування відповідних інструкцій, методичних роз’яснень та проведення додаткового навчання надавачів послуг щодо надання КіТ неповнолітнім з урахуванням особливостей усіх вікових груп, прав підлітків, можливості/неможливості надання послуг КіТ у присутності батьків/офіційних представників неповнолітньої особи, подальшого призначення АРВ-терапії в разі визначення позитивного результату на ВІЛ.

«Недопустимим є те, що 17 відсотків опитаних вказали на платність тестування, що формує запит на посилення контролю за дотриманням базового закону України в частині безоплатності й конфіденційності тестування на ВІЛ-інфекцію дітей», − сказала Ольга Балакірєва, голова правління УІСД імені Олександра Яременка.

"Я вірю, що результати та пропозиції дослідження будуть прийняті до уваги українськими органами влади. Я щиро сподіваюся, що існуюче законодавство і практика будуть відповідним чином удосконалені, щоб забезпечити вільний доступ до медичних і соціальних послуг для всіх людей, які цього потребують, і особливо для групи ризику - підлітків", - сказав Хосе Роман Леон Лора, керівник ІІ відділу програм допомоги Представництва ЄС в Україні.

Важливими аспектами доступності тестування, на думку підлітків та молоді, є: гарантія анонімності (про що вказали 43 відсотки); невимагання документів, які посвідчують особу (39 відсотків); повідомлення батьків тільки зі згоди підлітків (26 відсотків).

Найкращим місцем проведення тесту на ВІЛ, на думку підлітків та молоді, є СНІД-центр (42 відсотки), кабінет «Довіра» (25 відсотків), клініка, дружня до молоді (22 відсотки) та громадська організація (14 відсотків). 

Представлені результати базуються на даних дослідження «Думки, оцінки та уподобання підлітків щодо тестування на ВІЛ та консультування», а також на аналізі законодавства щодо профілактики ВІЛ/СНІД та доступу до медико-соціальних послуг серед підлітків, у тому числі підлітків груп ризику, огляді національного законодавства та існуючих практик ДКТ на ВІЛ для підлітків, зокрема з груп ризику.

У відповідь на отримані результати досліджень ЮНІСЕФ розпочинає просвітницьку кампанію серед підлітків та молоді «Протестуйся на ВІЛ» з метою підвищення обізнаності щодо шляхів передачі інфекції та мотивування молоді до отримання консультування і тестування на ВІЛ.

***
Про дослідження «Думки, оцінки та уподобання підлітків щодо тестування на ВІЛ та консультування»: комплексне дослідження, яке складалося з двох хвиль онлайнового опитування молоді України (опитано 971 респондент у віці від 13 до 24 років), у тому числі за допомогою планшетних ПК, інтерв’ю з експертами (опитано 49 осіб з числа надавачів послуг, представників управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій, Міністерства охорони здоров’я України, Держслужби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, всеукраїнських, міжнародних громадських організацій), проведення фокус-груп з експертами та молоддю для верифікації отриманих даних (8 фокус-груп).

Дослідження проведено Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка (УІСД) за підтримки ЮНІСЕФ в Україні, в рамках проекту «Розбудова потенціалу неурядових організацій з питань профілактики ВІЛ/СНІД, лікування та догляду у країнах Східного партнерства ЄС», який фінансується ЄС та здійснюється також в Азербайджані, Грузії, Молдові та Білорусі. Дослідженню в Україні сприяли Міністерство охорони здоров’я України, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Українська клінічна спеціалізована дитяча лікарня «Охматдит», ВГЦ «Волонтер» (м. Київ), БФ «Дорога до дому» (м. Одеса), МБФ «ЮНІТУС» (м. Миколаїв).

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах заради захисту та підтримки дітей починаючи з раннього віку та до юності. Програми Фонду фінансуються з добровільних внесків фізичних осіб, компаній, закладів та урядів. Представництво Фонду в Україні відкрито у 1997 році. Більше інформації: www.unicef.org.ua. Приєднуйтесь до нас у Twitter, Facebook та ВКонтакте

***
За додатковою інформацією та для отримання копій Звітів звертайтеся до: Вероніки Ващенко, керівника інформаційного відділу ЮНІСЕФ Україна, +38-044-254-2450, E-mail: vvashchenko@unicef.org

***

Перелік представлених публікацій: 

Нормативно-правовий огляд щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-соціальних послуг:  [аналітичний звіт]/ / Стешенко В. М. [та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2013. — 230 с. http://www.unicef.org/ukraine/ukr/1_normativno-pravoviy_oglyad.pdf

Рекомендації надавачам послуг за результатами нормативно-правового огляду щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико- соціальних послуг / Стешенко В. М. [та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2013. — 64 с. http://www.unicef.org/ukraine/ukr/2_ukr_rekomendacii_nadavacham_poslug.pdf

Комплексне дослідження мотивації та доступності ДКТ на ВІЛ для дітей та молоді : [аналіт. звіт / Балакірєва О. М. та ін. ] ; ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. — К. : КІС, 2013. — 124 с. http://www.unicef.org/ukraine/ukr/3_ukr_compleksne_doslidzheniya_motivacii.pdf

Плакати "Зроби тест на ВІЛ!"  http://www.unicef.org/ukraine/ukr/hiv_poster1_kiev_rev-01.pdf

Інформаційна листівка "Зроби на ВІЛ!"  http://www.unicef.org/ukraine/ukr/hiv_leaflet_kiev-01.pdf

Інфографіка "Рівень знань молоді щодо тестування на ВІЛ"

Немає коментарів:

Дописати коментар